En enviar aquest formulari s’entén que està d’acord i es compleix el seguent. Si no, no ha d’enviar el formulari

Declaro ser major d’ edat, que les dades proporcionades són correctes. Dono el meu consentiment explícit per a que es gravin aquestes dades en un fitxer de titularitat de l’ associació AMPA Sant Gervasi amb la finalitat de poder comunicar-se amb mi. Dono permís per a que contactin amb mi mitjançant mòbil o correu electrònic. Entenc que l’ AMPA em dóna tots els drets que atorga la llei orgànica 15/1999 als interessats de les dades proporcionades i els quals es pot exercir enviant un correu electrònic a ampa aroba santgervasi punto org.